viernes, 21 de diciembre de 2012

Nanteseko kasua ::: el caso de NantesAzken urteotan askotan hitzegin den beste kasu bat da Nanteseko irlaren birgaitze prozesuarena. Astearteko hitzadietan ere agertu zen.
Lehenik ingurugiro azterketa baten bitartez tokiko balore errekurtsoak balorean jarri zirean eta 20 urte iraun dituen prozesuak hiri zati dibertso zein aktiboa. 
Industria zaharren egiturek duten pontziala erakusten digu adbide honek. Eta denboran zehar egoera edo behar berrietara egokitzeko duten ahalmena. Horretarako lehen pausua balorean jartzea:

En los ultimo años se ha hablado en muchas ocasiones sobre el caso de revitalización de la isla de Nantes.
Como consecuencia de un estudio medioambiental se ponen en valor los recursos existentes y se pone en marcha un proceso de 20 años que ha dado como resultado una pieza urbana diversa y activa.
Este ejemplo muestra el potencial de las estructuras industriales y la capacidad que ofrecen para adaptarse en el tiempo a nuevas situaciones y necesidades. Para ello, el primer paso es la puesta en valor:

http://www.iledenantes.com/fr/


jueves, 20 de diciembre de 2012

Erreferentziak (01)

Iñaki Begiristainek bere hitzadian aipatu zituen "Hotel industrialei" buruzko testua irakurri dezakezue azpiko dokumentuan. (Ingelesez dago)

Os dejamos un texto sobre "hoteles industriales" de los que habló Iñaki Begiristain en su charla: (Está en inglés)
miércoles, 19 de diciembre de 2012

Martxan

Atzotik martxan da Prozesua. Hitzaldien helburua ikuspuntu ezberdinak entzutea edo irudikatzea izan zen. Datozen egunetan gonbidatu bakoitzak hiztegindako datu eta ereduen in guruko materialak jarriko ditugu blogan.
Lehena, Manu Fernandezek gaur bertan bere blogan jarri duen balorazioa eta erabilitako irudien dokumentoa:

El proceso ya está en marcha. Las charlas tenían como objetivo escuchar o imaginar diferentes escenarios futuros. Durante los próximos días iremos compartiendo en el blog archivos e imagenes de modelos y experiencias de las que hablaron los invitados.
Os dejamos la valoración realizada hoy mismo por Manu Fernandez en su blog y el documento con las imágenes utilizadas:
MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 2012

IRIMO. Buscando usos transitorios para la obsolescencia industrial


...
Además de presentarse la metodología de trabajo, la jornada sirivó para ofrecer diferentes visiones sobre una cuestión de este tipo y compartí mesa con  Iñaki BegiristainFernando Diaz Orueta y Octavio Oruezabal planteando algunos ejemplos sobre reutilización temporal y transitoria en proyectos de trabsformación urbanística y en equipamientos industriales, insistiendo sobre todo en el valor no sólo social y comunitario sino también económico desde este tipo de estrategias.

Se trata de un proceso y una situación común a muchos municipios que se encuentran hoy conequipamientos e infraestructuras desocupados, sin actividad o con un uso muy poco intensivo. Además, en este caso concreto, se trata de una situación altamente conflictiva en el pueblo por las diferentes normas subsidiarias que han intentado asignarle nuevos usos a este espacio, las diferentes concepciones sobre el papel y el potencial de un lugar que en el inconsciente colectivo es invisible y no tiene ningún valor ni sentido de pertenencia. Por ello, se ha decidido abrir un proceso de participación y reflexión social sobre el futuro de este espacio con el objetivo de consensuar proyectos viables, socialmente cercanos a la realidad de la población y que sean capaces de generar actividad económica y valor social. No es un proceso sencillo porque concurren dificultades de calidad ambiental, de normativa urbanística, de falta de capacidad económica o inversora, pero sin duda es una piea dentro de la ciudad que merece tener un nuevo planteamiento.

Desde esta perspectiva, mi exposición trató de presentar la lógica del urbanismo adaptativo como una mirada particular de atender estos espacios en las actuales circunstancias que hacen difíciles las intervenciones de máximos y que demandan también equipamientos cercanos a la ciudadanía. Obviamente, no se trata de experiencias exportables ni mucho menos, pero sí intentaban ilustrar una lógica diferente para desatascar las posibles utilidades de un lugar al que el urbanismo más formal necesita asignarle usos definitivos (industriales, dotaciones o de vivienda, o un mix de todos ellos) pero que van a tardar mucho en hacerse realidad (de hecho, lleva inactivo ya quince años). ante esta situación, caben fórmulas que exploren usos transitorios, de experimentación y de alto contenido social. Me conformo si sirvió para abrir el abanico de posibilidades y para reconocer que merece la pena explorarlas sin tener que esperar a que sucedan cosas desde fuera o a que lleguen grandes inversiones.

Dejo aquí la presentación:

sábado, 15 de diciembre de 2012

The vertical urban factory

Yale ko unibertsiatean Nina Rappaport-ek eginiko ikerketa baten emaitza izan zen "The vertical urban factory" erkusketa. 2008an Donostian izan zen arkitektoen elkargoak sprilur, innobasque eta Adegirekin batera antolatutako Babel kongresoan.


In the future, cleaner and greener production methods could make vertical urban factories the new engines of urban revitalization, encouraging both economic growth and urban vitality as well as offering more sustainable solutions with production systems such as just-in-time manufacturing or increases in recycling. A missing part of the sustainable picture is where and how urban industry can contribute to new self-sufficient urban paradigms. With my ongoing project Vertical Urban Factory, the first phase of which is currently on view at the Skyscraper Museum, I want to provoke conversation about the demise of urban manufacturing and call on planners and architects to redefine and reimagine urban industry and its integration with city life.”
Nina Rappaport _ Vertical Urban Factory


jueves, 13 de diciembre de 2012

Faseak

Urretxuko Udalak prozesu parte hartzaile bat abiaraziko du Irimo lantokiaren guneari zein erabilera eman daitekeen adosteko. Arau Subsidiarioetan zehaztu gabeko zonaldea da, eta aukera desberdinak planteazeko eta aztertzeko herritarren, eragileen eta enpresen parte hartzea izango duen proiektu bat abiaraziko da abenduaren 17an. Eraikin zaharrak bota eta zonalde industrial edo residentzial berriak sortzearen garaiak amaitu dira. Egungo egoera sozioekonomikoak erakutsi behar digula ondare industrialek, gure memoria industriala aintzat hartuta, bere baitan balorea dutela, eta are gehiago horiek edukiz janzten baldin badira. Urretxuk bere garapen esparrua zabaltzeko duen gune bakarrenetakoa da IRIMO. Horrez gain, herri hauetako beharrak bizitokia eta aktibazio ekonomikoaz gain badira kultur sorleku eta biziberritzeko proiektuetan ere inbertitzea. Aukera asko eskaintzen ditu Irimoko zonaldeak, eta aukera horiek ondo bideratzeko ezinbestekoa da Urretxuko herritarren iritzia entzutea. Prozesu honekin hori lortu nahi da: zonalde horri emango zaion erabilera zehazterako orduan herritarrak eurak agente aktibo eta parte hartzaile izatea. Prozesu honek, lehen fasean, 45 pertsonaren parte hartzea izango du.

1. faseko parte hartzaileak:

• Bertako jabeak
• Aktibo dauden 3 enpresa: EGUMENDI, USABIAGA eta ALKORTA y Cía,
• ARCELOR MITAL
• Alderdi politiko guztietako ordezkaritza bat
• Zumarragako Udala
• Arlo guztietako eragileak: eragile sozialak, kulturalak, ekonomikoak, politikoak…
• Garapen iraunkorreko filosofia txertatzeko eragileak: ekologia, energia efizientea, Ekofeminismoa, Nekazaritza….
• Auzokideak: Aparicio eta Pagoeta auzoetakoak
• UGLE eta UGGASA garapen agentzia, ekintzailetsun proiektuetan lotuta doazelako.
Fase hau abenduaren 17an eta 18an hasiko da (atxikitutako dokumentuan azaltzen da egun horietako egitaraua). Bestalde, EUROPAN izeneko lehiaketa suertatu zaigu parez- pare eta bertako antolatzaileekin izandako hartuemanek interes berezia piztu dute Europa mailako aditu desberdinen aldetik.

Hiru fasetan

Prozesuak hiru fase izango ditu. Lehen fasean elkarrizketak egingo dizkiete goran aipatutakoei. Bigarren fasean hitzaldi formatiboak egingo dira eta hirugarren fasean tailerrak. Ondoren, maiatzetik aurrera eta taldeak egonkortutakoan, herritar guztiei irekiko zaizkie parte hartzeko ateak.
Irimoren balio urbanistikoa
Hirigintza garaikideak erronka garrantzitsuak ditu. Alde batetik, gaur egun, hirigintza garapen planteamenduak “erdibideko egoeretan” jartzen ari dira martxan, etorkizuneko aukera urbano, ekonomiko eta sozialei “itzulezineko hipotekarik” ezarri gabe. Denboran moldakorrak izango diren Hiri Estrategiez hitz egiten da, aukera berriei irekiak. Garaiaren faktoreak eta aukeren faktoreak ezar ditzaketen aukerei eta konplexutasunei ateak ixten ez dizkieten estrategiak, modu horretan erabileren nahasketari eta gaur egun ezagutzen ditugun hiriak definitzen dituzten konplexutasun batuerari bide emanez. Bestalde, badago lurzoruaren gehiegizko “kontsumoagatiko” kezka bat ere, “zonifikazioan” oinarritutako hirigintza sortzen duena.
Hirigintzari eta lurraldeari buruzko biltzar eta topaketa gehienetan hiri konpaktuaren eta heterogeneoaren ideia defendatzen da, bera baita soluzio ekologikoena lurralde eta giza ikuspegitik. Irimok, Urretxuren ikuspuntu berri baten funtsezko elementu den aldetik, benetako parte hartze prozesu baterako marko egokiena eskaintzen du, gaur egungo baldintza guztiak aztertzeko eta mapeatzeko, eta inplikatutako pertsona eta eragile guztiek gerora begira izango duten ikuspuntu ezberdinetan lan egiten hasteko.
Bitartean, zein ekintza jar daitezke martxan Irimo Urretxuko zati aktibo eta heterogeneo izan dadin beharrezko hobekuntzak lortzen joateko?
Datorren abenduaren 18an emango diogu hasiera parte hartze prozesuari, iritzi guztiak aletzen joateko eta Irimoren etorkizun berri batera eramango gaituen trantsiziorako ikuspegi bateratu bat sortzen joateko.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Guía de arquitectura de Gipuzkoa

Gipuzkoako arkitektura gidan Irimo eta Sarralderi buruz egiten diren aipamenak:
Lo que se dice sobre Irimo y Sarralde en la Guía de Arquitectura de Gipuzkoa:
http://b5m.gipuzkoa.net/arkgida/index1.html

Sarralde

SARRALDE gaur egun, pabiloiaren hormigoizko egitura
SARRALDE en la actualidad, estrcutura de hormigón del pabellón central

Eraikina Luis Astiazaran Galarza arkitektoarena da. Garaiko arkitektura industrial azpimarragarrienetakoa sortu zuen Astiazaranek. Azpikaldeko testuan irakur daitezke bere bizitza eta obrari buruzko datu gehiago:

El edificio es obra del arquitecto Luis Astiazaran Galarza, autor de una de las arquitecturas industriales más sobresalientes de la época. En el siguiente texto se pueden descubrir más datos sobre su obra y vida:Irimo 1960


Irimo enpresaren proiektoa Felix Llanos Goiburu arkitektoak burutu zuen.

El proyecto para la empresa Irimo fue redactado por Felix Llanos Goiburu.

viernes, 30 de noviembre de 2012

Espazio produktiboak eta hiriak :: Espacios productivos y ciudad

Manu Fernandez edukiko dugu abenduak 18an egingo dugun lehen lan saioan. Bere blogan honako artikulo hau irakur daiteke. Guztiz interesgarria tokatzen zaizkigun arloak aztertzeko:

http://www.ciudadesaescalahumana.org/2012/10/empresas-que-dejan-el-valle-y-se.html


Leer el libro Pastoral capitalism me sirvió para encontrar vínculos entre el modelo de expansión en las periferias urbanas en torno a parques tecnológicos y pabellones industriales y la hipótesis sobre la vuelta de las ciudades como espacios productivos. Por un lado, la crisis ha puesto en evidencia el fracaso de la expansión del suelo para usos industriales o terciarios en las periferias: triunfó como solución espacial para la generación de grandes superficies de concentración de la producción con el consiguiente impacto en el consumo de suelo y, sobre todo, derivando en unas fuertes necesidades de inversión para dotar a estos nuevos espacios de infraestructuras y servicios (principalmente, favoreciendo infraestructuras para el vehículo privado y con una infra-dotación de servicios públicos de transporte para el desplazamiento de los trabajadores a estos lugares de trabajo en las periferias). Estos espacios, además, han sido pensados en buena medida para acoger grandes empresas en algunos casos –construyendo incluso, sus propias “ciudades”- y, en otros casos, para actividades que necesitan cada vez menos grandes espacios diáfanos de concentración de trabajadores en sus puestos de trabajo.

Se trata de un modelo importado mucho menos extremo que el que analiza el libro de Louise Mozingo, centrado en Estados Unidos, con sus propias particularidades urbanísticas, histórica, culturales y de estructura económica (otra buena referencia es el reciente trabajo deAlexandra Lange, The dot-com city. Silicon Valley urbanism), pero que también ha modelado no sólo nuestro paisaje sino la organización espacial de buena parte de las economías urbanas. Los cambios tan profundos que está sufriendo la economía y la organización del trabajo, aun sin ser generalizables y asumiendo las incongruencias de cualquier transición, hacen que estas grandes concentraciones de espacios de trabajo estén perdiendo interés.


Como siempre, apunto a algunos ejemplos de fuera del entorno más cercano, por si apuntan a alguna tendencia que pueda establecerse pronto o no. Pinterest deja Silicon Valley para localizar sus oficinas en el centro de San Francisco, siguiendo así a otras empresas tecnológicas como Twitter, Pulse o Zynga que hace tiempo decidieron localizarse en San Francisco en lugar de en Palo Alto, Cupertino, San Jose y alrededores. Tomando Silicon Valley como referencia de una localización periférica –lo cual, en realidad, es una reducción muy simple de la estructura más compleja de los alrededores de San Francisco, pero puede valer para este post-, estos casos podrían indicar que el núcleo más característicamente urbano de la zona, la propia San Francisco, está ganando atractivo para este determinado perfil de empresas, buscando no sólo unos precios de alquiler más bajos sino, y esta es la hipótesis, tangibles e intangibles que sólo un centro urbano puede aportar. En realidad, California no es el único caso. Chicago también está viendo cómo empresas como Motorola Mobility, BP Amoco o United Airlines ya han decidido o tienen planificado su traslado al centro de la ciudad, pero el mismo proceso no sólo de relocalización sino de emergencia de las ciudades como lugares de instalación de nuevas empresas se está dando en otras grandes ciudades como Nueva York o Londres.

Esta dinámica de vuelta a los espacios centrales de las ciudades como localización de las sedes es más fácil que se dé, de hecho, en start-ups y nuevos proyectos emprendedores de base tecnológica y con un alto componente relacionado con los servicios creativos, de industria digital o de I+D más que en grandes corporaciones establecidas, que se han localizado preferentemente en las periferias. Esto responde, en parte, a que se va popularizando el modelo de incubadoras urbanas, espacios de co-working y, en general, nuevos espacios flexibles para el trabajo. El sueño ya no pasa por disponer de una pequeña oficina en el flamante parque tecnológico en las afueras.


Sería interesante confirmar si una tendencia de este tipo se está dando en nuestro entorno. Trabajar con este tipo de datos es complejo, pero merecería la pena hacerlo si es que no existen (seguro que existen papers y artículos científicos que han abordado el tema de alguna forma). De hecho, lo único que he encontrado últimamente es un desafortunado artículo lleno de errores, The Urban and Suburban Fortune 500 para el caso de Estados Unidos y basado en la lista Global 500 (sí, se confundió de índice)de las mayores empresas mundiales localizadas en Estados Unidos (132 compañías) y su distribución en diferentes áreas urbanas –Nueva York lidera la lista con 18 empresas- y su presencia en centros urbanos (88) o periferias (44), pero apenas sirve porque se refiere a grandes corporaciones.

En cualquier caso, ¿cuáles serían estas características que podrían hacer más atractivo localizar un proyecto emprendedor de carácter tecnológico, creativo, etc. en el centro de una ciudad? Al fin y al cabo, todos esos parques industriales, ¿no nacieron para huir precisamente del centro de las ciudades? ¿Será decisivo dónde localicemos nuestro proyecto?

La localización periférica sirvió en su momento para dotar de singularidad a estas sedes fuera del confuso paisaje de los centros urbanos, ofrecer un espacio abierto (y pastoril en muchos casos) a los trabajadores, crear una especialización espacial, crear incluso un símbolo icónico del poder de la empresa. Pero, con el tiempo, esto ha derivado en un aislamiento contraproducente. Los parques tecnológicos sirven de ejemplo para explicar que, efectivamente, ofrecen grandes ventajas en términos de precios asequibles de alquiler o compra de terrenos y edificios y de disponibilidad de equipamiento para actividades conexas. Ha sido el lugar más sencillo al que acudir normalmente cuando se creaba cualquier proyecto empresarial de cierto contenido tecnológico u orientado a servicios avanzados.

A cambio, sin embargo, esta localización tiene cada vez más desventajas. Además de fuertes ineficiencias en materia de transporte, sobre todo suponen un sistema aislado, monofuncional y cerrado, mientras que los centros urbanos ofrecen muchas más posibilidades de interacción con empresas y profesionales de otros ámbitos –permitiendo la hibridación y la conexión accidental o provocada-, cercanía a espacios de uso no laboral, acceso a un entorno más dinámico y versátil, facilidad para compatibilizar el tiempo laboral con la posibilidad de realizar actividades cotidianas, de diversión, familiares, etc. y, en general, participar más intensamente en la vida en la ciudad y en su ambiente, mucho más diverso, complejo y fértil para crear nuevas ideas.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

IRUDIAK :: IMAGENES

ABENDUAK 18, aurkezpen eta hitzaldi saioa

Datorren abenduaren 18an martxan jarriko da Parte hartze prozesuaren lehen pausoa. Ajente, sustatzaile eta kolektibo ezberdinen iritzi eta ideiak jaso ondoren aurkezpen eta hitzaldi saio bat ospatuko da lehen ideia eta begirada ezberdinak mahai gainean jartzeko asmoz.
Saio hontarako metodologien aurkezpenez gain beste 3 gonbidatu edukiko ditugu: (3garrena konfirmatzeke)

El próximo 18 de diciembre se pondrá en marcha el primer paso del proceso participado. Después de recoger las primeras impresiones de diferentes agentes, activadores o colectivos, contaremos con una jornada de charlas con el objetivo de comenzar a vislumbrar diferentes posiciones y miradas.

Además de presentar la metodología de trabajo contaremos con 3 invitados: (el 3º por confirmar)

Sarrera, aurkezpena eta helburuak MonoD eta TOKIk / Intro, presentación y objetivos por MonoD y TOKI


Hitzaldia formatiboak / Conferencias formativas

1_
Manu Fernández (Portugalete, 1977) es Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, Diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada por la Universidad del País Vasco y Master en Gestión y Planificación Medioambiental. Investigador y consultor de políticas urbanas, durante sus diez años de trayectoria ha estado involucrado en proyectos relacionados con la sostenibilidad local y el análisis de las economías urbanas. Actualmente trabaja como investigador y consultor independiente en tres áreas: las estrategias adaptativas para afrontar la crisis económica, la intersección entre lo digital y lo social desde una perspectiva bottom-up de las smart cities y, por último, las actuaciones de impulso de proyectos de dinamización económica en las ciudades. Desde 2008 escribe regularmente en su blog, Ciudades a Escala Humana. 
Título de la charla y breve resumen 
“Urbanismo adaptativo. Usos temporales y transitorios en un mientras tanto permanente”  Ante una crisis que tiene más de estructural que de coyuntural, la única opción viable es responder con herramientas adaptadas a la nueva situación y, en este sentido, el urbanismo ha de ser capaz de ofrecer herramientas viables. El enfoque adaptativo de la presentación es un marco para construir estrategias públicas de intervención en la ciudad en su conjunto allí donde existan recursos ociosos para dotarlas de usos transitorios. Lo transitorio no es, sin embargo, una segunda opción, o la opción menos mala tal como están las cosas. Es una opción de primer orden capaz de dar respuesta a una nueva realidad. En este sentido, la crisis va a precipitar (ya lo está haciendo, de hecho) la emergencia de nuevas tipologías de proyectos de intervención y activación de capacidades urbanas que hasta ahora tenían poca cabida en las políticas públicas locales. Se trata de proyectos que, en muchos casos, en la época del urbanismo expansivo y de los grandes proyectos urbanos apenas tenían eco o eran directamente consideradas como outsiders a contracorriente. Sin embargo, en esa época y en condiciones de escaso apoyo institucional, los colectivos y organizaciones que las impulsaban han sido capaces de comprobar su valor social como dinamizadores de la vida urbana. Desde esta perspectiva, se presentarán diferentes intervenciones que puedan ilustrar esta forma de abordar situaciones de necesidad de reactivación de espacios y equipamientos.

2_
Fernando Díaz Orueta (Madrid, 1964) es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública. Entre 1989 y 1992 fue Becario FPI en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. De 1992 a 2010 fue Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Alicante. Desde 2010 es Profesor Titular de Sociología en la Universidad de La Rioja. Acreditado como Catedrático de Universidad. En la actualidad es Vicepresidente del Comité de Investigación 21 (Sociología del Desarrollo Urbano y Regional) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). Su principal área de investigación son los estudios urbanos y, en particular, el análisis de las desigualdades socio-espaciales, las políticas urbanas, la vivienda y los movimientos urbanos. Es autor de numerosas publicaciones.
Título de la charla y breve resumen:
"La construcción social de la ciudad y los movimientos urbanos"
La visión tecnocrática de la ciudad ha hecho creer que ésta es, fundamentalmente, el producto de la aplicación de reglamentos y planes de ordenación urbana. Sin embargo, una perspectiva histórica permite comprender que los procesos urbanos distan mucho de responder a esa lógica reduccionista. Al contrario, el espacio urbano es el resultado, siempre provisional, del conflicto entre distintas clases sociales y sus respectivos proyectos de ciudad. Por ejemplo, los espacios industriales abandonados  que ocupan ahora localizaciones centrales en ciudades y pueblos, surgieron en su día como la manifestación de unas relaciones de producción características de una etapa del desarrollo capitalista ya superada. Sobre estos espacios se producen hoy nuevas disputas, enfrentándose planteamientos contradictorios que responden a diferentes modelos urbanos. Cierto es que las políticas urbanas neoliberales continúan perpetuándose a pesar de la crisis del capitalismo global, pero también lo es que en los últimos años han aparecido nuevos movimientos que amplían y diversifican el tejido asociativo pre-existente en la búsqueda de futuros urbanos diferentes. Futuros que también pasan por el impulso de intervenciones a pequeña escala en las que resulta especialmente factible la participación vecinal, abriendo el camino para que las mayorías sociales ocupen de nuevo un lugar preponderante en la determinación de las prioridades urbanas.

miércoles, 21 de noviembre de 2012


Azken urteotan Urretxuko arau berriak idatzi diren heinean, Irimoko guneak jaso ditu beharbada iritzi kontrajarri konplexuenak.
Jakin badakigu gaur egun bizi den egoera sozio-ekonomikoak guztion ikuspegia aldatzeko bidean jarri duela. Azken 30 urteotan hiriak garatzeko erabili diren hirigintza tresnek ez dute gaur egun eraginkortasun edota legitimazio handirik.

Sostengarritasunaren inguruan hitz jario ugari jasan dugu azken aldian. Hirigintzaz ari bagara, teknologiak eta ekologiaren merkadoteknia alde batera utziz, printzipio orokor batek sailka ditzake hiriaren jasangarritasuna: Moldakortasuna.

Moldakurtasunaz aritzen garenean aukera irekiak uzten dituen hirigintza bati buruz ari gara. Eremuetan hartzen diren erabakiak denboraren eta egoera ezberdinen kontinjentziak kontuan hartuko dituen estrategiak garatzea alegia.

Helburu hauek lortzeko ezinbestekoa da bertako egitura, memoria eta aukerak aztertzea. Eta are garrantzitsuago jendearen eta ajente ezberdinen partaidetza ikuspegi eta aukera ezberdin eta kontrajarri gehienak mapeatu ahal izateko.