viernes, 21 de diciembre de 2012

Nanteseko kasua ::: el caso de NantesAzken urteotan askotan hitzegin den beste kasu bat da Nanteseko irlaren birgaitze prozesuarena. Astearteko hitzadietan ere agertu zen.
Lehenik ingurugiro azterketa baten bitartez tokiko balore errekurtsoak balorean jarri zirean eta 20 urte iraun dituen prozesuak hiri zati dibertso zein aktiboa. 
Industria zaharren egiturek duten pontziala erakusten digu adbide honek. Eta denboran zehar egoera edo behar berrietara egokitzeko duten ahalmena. Horretarako lehen pausua balorean jartzea:

En los ultimo años se ha hablado en muchas ocasiones sobre el caso de revitalización de la isla de Nantes.
Como consecuencia de un estudio medioambiental se ponen en valor los recursos existentes y se pone en marcha un proceso de 20 años que ha dado como resultado una pieza urbana diversa y activa.
Este ejemplo muestra el potencial de las estructuras industriales y la capacidad que ofrecen para adaptarse en el tiempo a nuevas situaciones y necesidades. Para ello, el primer paso es la puesta en valor:

http://www.iledenantes.com/fr/


jueves, 20 de diciembre de 2012

Erreferentziak (01)

Iñaki Begiristainek bere hitzadian aipatu zituen "Hotel industrialei" buruzko testua irakurri dezakezue azpiko dokumentuan. (Ingelesez dago)

Os dejamos un texto sobre "hoteles industriales" de los que habló Iñaki Begiristain en su charla: (Está en inglés)
miércoles, 19 de diciembre de 2012

Martxan

Atzotik martxan da Prozesua. Hitzaldien helburua ikuspuntu ezberdinak entzutea edo irudikatzea izan zen. Datozen egunetan gonbidatu bakoitzak hiztegindako datu eta ereduen in guruko materialak jarriko ditugu blogan.
Lehena, Manu Fernandezek gaur bertan bere blogan jarri duen balorazioa eta erabilitako irudien dokumentoa:

El proceso ya está en marcha. Las charlas tenían como objetivo escuchar o imaginar diferentes escenarios futuros. Durante los próximos días iremos compartiendo en el blog archivos e imagenes de modelos y experiencias de las que hablaron los invitados.
Os dejamos la valoración realizada hoy mismo por Manu Fernandez en su blog y el documento con las imágenes utilizadas:
MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 2012

IRIMO. Buscando usos transitorios para la obsolescencia industrial


...
Además de presentarse la metodología de trabajo, la jornada sirivó para ofrecer diferentes visiones sobre una cuestión de este tipo y compartí mesa con  Iñaki BegiristainFernando Diaz Orueta y Octavio Oruezabal planteando algunos ejemplos sobre reutilización temporal y transitoria en proyectos de trabsformación urbanística y en equipamientos industriales, insistiendo sobre todo en el valor no sólo social y comunitario sino también económico desde este tipo de estrategias.

Se trata de un proceso y una situación común a muchos municipios que se encuentran hoy conequipamientos e infraestructuras desocupados, sin actividad o con un uso muy poco intensivo. Además, en este caso concreto, se trata de una situación altamente conflictiva en el pueblo por las diferentes normas subsidiarias que han intentado asignarle nuevos usos a este espacio, las diferentes concepciones sobre el papel y el potencial de un lugar que en el inconsciente colectivo es invisible y no tiene ningún valor ni sentido de pertenencia. Por ello, se ha decidido abrir un proceso de participación y reflexión social sobre el futuro de este espacio con el objetivo de consensuar proyectos viables, socialmente cercanos a la realidad de la población y que sean capaces de generar actividad económica y valor social. No es un proceso sencillo porque concurren dificultades de calidad ambiental, de normativa urbanística, de falta de capacidad económica o inversora, pero sin duda es una piea dentro de la ciudad que merece tener un nuevo planteamiento.

Desde esta perspectiva, mi exposición trató de presentar la lógica del urbanismo adaptativo como una mirada particular de atender estos espacios en las actuales circunstancias que hacen difíciles las intervenciones de máximos y que demandan también equipamientos cercanos a la ciudadanía. Obviamente, no se trata de experiencias exportables ni mucho menos, pero sí intentaban ilustrar una lógica diferente para desatascar las posibles utilidades de un lugar al que el urbanismo más formal necesita asignarle usos definitivos (industriales, dotaciones o de vivienda, o un mix de todos ellos) pero que van a tardar mucho en hacerse realidad (de hecho, lleva inactivo ya quince años). ante esta situación, caben fórmulas que exploren usos transitorios, de experimentación y de alto contenido social. Me conformo si sirvió para abrir el abanico de posibilidades y para reconocer que merece la pena explorarlas sin tener que esperar a que sucedan cosas desde fuera o a que lleguen grandes inversiones.

Dejo aquí la presentación:

sábado, 15 de diciembre de 2012

The vertical urban factory

Yale ko unibertsiatean Nina Rappaport-ek eginiko ikerketa baten emaitza izan zen "The vertical urban factory" erkusketa. 2008an Donostian izan zen arkitektoen elkargoak sprilur, innobasque eta Adegirekin batera antolatutako Babel kongresoan.


In the future, cleaner and greener production methods could make vertical urban factories the new engines of urban revitalization, encouraging both economic growth and urban vitality as well as offering more sustainable solutions with production systems such as just-in-time manufacturing or increases in recycling. A missing part of the sustainable picture is where and how urban industry can contribute to new self-sufficient urban paradigms. With my ongoing project Vertical Urban Factory, the first phase of which is currently on view at the Skyscraper Museum, I want to provoke conversation about the demise of urban manufacturing and call on planners and architects to redefine and reimagine urban industry and its integration with city life.”
Nina Rappaport _ Vertical Urban Factory


jueves, 13 de diciembre de 2012

Faseak

Urretxuko Udalak prozesu parte hartzaile bat abiaraziko du Irimo lantokiaren guneari zein erabilera eman daitekeen adosteko. Arau Subsidiarioetan zehaztu gabeko zonaldea da, eta aukera desberdinak planteazeko eta aztertzeko herritarren, eragileen eta enpresen parte hartzea izango duen proiektu bat abiaraziko da abenduaren 17an. Eraikin zaharrak bota eta zonalde industrial edo residentzial berriak sortzearen garaiak amaitu dira. Egungo egoera sozioekonomikoak erakutsi behar digula ondare industrialek, gure memoria industriala aintzat hartuta, bere baitan balorea dutela, eta are gehiago horiek edukiz janzten baldin badira. Urretxuk bere garapen esparrua zabaltzeko duen gune bakarrenetakoa da IRIMO. Horrez gain, herri hauetako beharrak bizitokia eta aktibazio ekonomikoaz gain badira kultur sorleku eta biziberritzeko proiektuetan ere inbertitzea. Aukera asko eskaintzen ditu Irimoko zonaldeak, eta aukera horiek ondo bideratzeko ezinbestekoa da Urretxuko herritarren iritzia entzutea. Prozesu honekin hori lortu nahi da: zonalde horri emango zaion erabilera zehazterako orduan herritarrak eurak agente aktibo eta parte hartzaile izatea. Prozesu honek, lehen fasean, 45 pertsonaren parte hartzea izango du.

1. faseko parte hartzaileak:

• Bertako jabeak
• Aktibo dauden 3 enpresa: EGUMENDI, USABIAGA eta ALKORTA y Cía,
• ARCELOR MITAL
• Alderdi politiko guztietako ordezkaritza bat
• Zumarragako Udala
• Arlo guztietako eragileak: eragile sozialak, kulturalak, ekonomikoak, politikoak…
• Garapen iraunkorreko filosofia txertatzeko eragileak: ekologia, energia efizientea, Ekofeminismoa, Nekazaritza….
• Auzokideak: Aparicio eta Pagoeta auzoetakoak
• UGLE eta UGGASA garapen agentzia, ekintzailetsun proiektuetan lotuta doazelako.
Fase hau abenduaren 17an eta 18an hasiko da (atxikitutako dokumentuan azaltzen da egun horietako egitaraua). Bestalde, EUROPAN izeneko lehiaketa suertatu zaigu parez- pare eta bertako antolatzaileekin izandako hartuemanek interes berezia piztu dute Europa mailako aditu desberdinen aldetik.

Hiru fasetan

Prozesuak hiru fase izango ditu. Lehen fasean elkarrizketak egingo dizkiete goran aipatutakoei. Bigarren fasean hitzaldi formatiboak egingo dira eta hirugarren fasean tailerrak. Ondoren, maiatzetik aurrera eta taldeak egonkortutakoan, herritar guztiei irekiko zaizkie parte hartzeko ateak.
Irimoren balio urbanistikoa
Hirigintza garaikideak erronka garrantzitsuak ditu. Alde batetik, gaur egun, hirigintza garapen planteamenduak “erdibideko egoeretan” jartzen ari dira martxan, etorkizuneko aukera urbano, ekonomiko eta sozialei “itzulezineko hipotekarik” ezarri gabe. Denboran moldakorrak izango diren Hiri Estrategiez hitz egiten da, aukera berriei irekiak. Garaiaren faktoreak eta aukeren faktoreak ezar ditzaketen aukerei eta konplexutasunei ateak ixten ez dizkieten estrategiak, modu horretan erabileren nahasketari eta gaur egun ezagutzen ditugun hiriak definitzen dituzten konplexutasun batuerari bide emanez. Bestalde, badago lurzoruaren gehiegizko “kontsumoagatiko” kezka bat ere, “zonifikazioan” oinarritutako hirigintza sortzen duena.
Hirigintzari eta lurraldeari buruzko biltzar eta topaketa gehienetan hiri konpaktuaren eta heterogeneoaren ideia defendatzen da, bera baita soluzio ekologikoena lurralde eta giza ikuspegitik. Irimok, Urretxuren ikuspuntu berri baten funtsezko elementu den aldetik, benetako parte hartze prozesu baterako marko egokiena eskaintzen du, gaur egungo baldintza guztiak aztertzeko eta mapeatzeko, eta inplikatutako pertsona eta eragile guztiek gerora begira izango duten ikuspuntu ezberdinetan lan egiten hasteko.
Bitartean, zein ekintza jar daitezke martxan Irimo Urretxuko zati aktibo eta heterogeneo izan dadin beharrezko hobekuntzak lortzen joateko?
Datorren abenduaren 18an emango diogu hasiera parte hartze prozesuari, iritzi guztiak aletzen joateko eta Irimoren etorkizun berri batera eramango gaituen trantsiziorako ikuspegi bateratu bat sortzen joateko.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Guía de arquitectura de Gipuzkoa

Gipuzkoako arkitektura gidan Irimo eta Sarralderi buruz egiten diren aipamenak:
Lo que se dice sobre Irimo y Sarralde en la Guía de Arquitectura de Gipuzkoa:
http://b5m.gipuzkoa.net/arkgida/index1.html

Sarralde

SARRALDE gaur egun, pabiloiaren hormigoizko egitura
SARRALDE en la actualidad, estrcutura de hormigón del pabellón central

Eraikina Luis Astiazaran Galarza arkitektoarena da. Garaiko arkitektura industrial azpimarragarrienetakoa sortu zuen Astiazaranek. Azpikaldeko testuan irakur daitezke bere bizitza eta obrari buruzko datu gehiago:

El edificio es obra del arquitecto Luis Astiazaran Galarza, autor de una de las arquitecturas industriales más sobresalientes de la época. En el siguiente texto se pueden descubrir más datos sobre su obra y vida:Irimo 1960


Irimo enpresaren proiektoa Felix Llanos Goiburu arkitektoak burutu zuen.

El proyecto para la empresa Irimo fue redactado por Felix Llanos Goiburu.